top of page

DE TEN KATEMARKT

De Ten Katemarkt is een echte buurtmarkt met internationale allure.

Gelegen in Amsterdam oud-west met in de directe omgeving winkelstraten als de Kinkerstraat, Bilderdijkstraat en de Clercqstraat.

Maar ook direct gelegen aan de ''Hallen'', waar je de bioscoop, filmhallen, bibliotheek en de foodhallen vindt.

10484-625-419.jpg

De Ten Katestraat is een straat in de Kinkerbuurt in Amsterdam-West. De straat loopt van noord naar zuid haaks op de Kinkerstraat. De straat begint bij de Jan Hanzenstraat en kruist vervolgens de Wenslauerstraat, Bellamystraat, Hasebroekstraat, Kinkerstraat, Borgerstraat en Jacob van Lennepstraat. De straat eindigt bij de Jacob van Lennepkade.

De straat is vooral bekend door een van de grotere markten van Amsterdam. Onze Ten Katemarkt!!

Deze markt bevindt zich in het middelste gedeelte van de straat aan weerszijden van de Kinkerstraat. De markt wordt zes dagen van de week gehouden, behalve zondag. De straat zelf kent éénrichtingsverkeer van noord naar zuid. Gedurende de markturen is er echter geen verkeer mogelijk en is dit deel van de straat alleen toegankelijk voor voetgangers.

Vanuit de straat voert de Hannie Dankbaarpassage naar De Hallen, in de voormalige remise van het GVB in de Tollensstraat.

De straat ligt ongeveer op de plek waar zich vroeger de Kwakerspoel bevond. Het grondgebied behoorde tot 1896 tot de gemeente Nieuwer-Amstel en werd dat jaar door Amsterdam geannexeerd voor stadsuitbreiding. De naam van de straat is nog door een raadsbesluit van Nieuwer-Amstel vastgesteld op 30 oktober 1890 en vernoemd naar Nederlandse predikant-dichter Jan Jakob Lodewijk ten Kate.

De Ten Katemarkt is in 1912 ontstaan en vierde in 2012 het 100 jarig bestaan.

Jan_Jacob_Lodewijk_ten_Kate.jpg
Rond 1912_edited.jpg

Eerste markthandel rond 1912

Ten Kate was een zoon van de commies bij het ministerie van Marine Jan Herman ten Kate en van Johanna Henrietta Adriana de Witte van Haamstede. Hij groeide op in zijn geboorteplaats Den Haag, samen met zijn broers Mari en Herman, die bekende schilders zouden worden. Hij werkte aanvankelijk als kantoorklerk, maar werd daarnaast in 1834, als veertienjarige, lid van het Haagse literaire gezelschap 'Oefening kweekt kennis', dat in dat jaar was opgericht door onder anderen Samuel Johannes van den Bergh en W.J. van Zeggelen. Daar leerde hij de predikant en filantroop Ottho Gerhard Heldring kennen, die onder de indruk was van de intelligentie en het dichttalent van de jongen, wiens eerste bundel Gedichten al in 1836 verscheen. Heldring bood Ten Kate een plaatsje op zijn zolder aan, waar hij zich kon voorbereiden op een academische studie. Na een jaar kon hij zich in 1838 als student theologie inschrijven aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij studeerde af in 1843. Samen met Anthony Winkler Prins richtte hij in 1842 het berijmde literaire tijdschrift Braga op, waarvan twee jaargangen verschenen. Hij werkte als predikant achtereenvolgens op Marken en in Almkerk, Middelburg en Amsterdam, waar hij op 15 april 1860 door de plaatselijke predikant Tonco Modderman werd bevestigd in het ambt.

Op 7 mei 1845 trouwde hij in Den Haag met Johanna Sophia Waldorp, een dochter van de schilder Antonie Waldorp. Hun zoon was de kunstschilder Jan Jacob Lodewijk ten Kate.

Ten Kate was een zeer productief dichter, die gemakkelijk kon rijmen. Zijn bekendste gedicht is De schepping (1866), waarin hij probeert Bijbelse en natuurwetenschappelijke standpunten met elkaar in overeenstemming te brengen. Hij vertaalde ook buitenlandse literatuur, waaronder Paradise Lost van Milton en in 1879 de Faust van Goethe.

J.J.L. ten Kate wordt, met Nicolaas Beets, Eliza Laurillard, Bernard ter Haar en J.P. Hasebroek, gerekend tot de "dominee-dichters" die populair waren door hun moralististische poëzie en daarom door de Tachtigers (jonge literatoren als Willem Kloos en Frederik van Eeden) werden gehoond. Hij werd evenals andere dominee-dichters geparodieerd door Cornelis Paradijs (pseudoniem van Van Eeden) in de bundel Grassprietjes of Liederen op het gebied van Deugd, Godsvrucht en Vaderland (1885).

bottom of page