Nieuws

26 Juli 2015

Volgende maand begint de ingrijpende opknapbeurt van de Ten Katestraat. De markt verhuist op 15 augustus tijdelijk naar de overzijde van de Kinkerstraat, rondom het Ten Kateplein. De werkzaamheden moeten begin november zijn afgerond.

De Ten Katestraat krijgt een asfaltlaag met de uitstraling van een ouderwetse keukenvloer. Dat past goed bij de kramen en de Foodhallen, zo stelt stadsdeel West. Op de hoeken komt ruimte voor terrassen en bankjes. Ook worden er bomen geplant.

Tussen de Kinkerstraat en Bellamystraat wordt de Ten Katestraat autovrij. De oversteekplaats van de Kinkerstraat wordt veiliger gemaakt. Voor voetgangers komt meer ruimte en de stoplichten gaan volgens het stadsdeel straks ook gelden voor fietsers.

De opknapbeurt zou aanvankelijk in 2015 plaatsvinden, maar werd uitgesteld na slechte ervaringen met proefvlakken. De destijds uitgekozen bestrating bleek moeilijk schoon te houden en de kleuren vervaagden.

Artists impression Keukenvloer 700x528

24 Juli 2014

 

media xl 2390609

Op de Ten Katemarkt in West hielden twee alerte marktkoopmannen op woensdag 23 juli een man aan op verdenking van zakkenrollen.

Woensdagochtend rond 10.45 uur zag een marktkoopman dat een man een portemonnee uit de tas van een vrouw haalde. Dit gebeurde op de Ten Katestraat. De marktkoopman alarmeerde een andere verkoper en samen achtervolgden zij de verdachte.

Na een korte achtervolging konden zij de man aanhouden. Agenten hebben de 64-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats meegenomen naar het politiebureau. Daar is hij in verzekering gesteld.

8 Mei 2014

Ten Katemarkt vanaf de Kinkerstraat a

De Ten Katemarkt in Oud-West wordt opnieuw ingericht.

Volgens het stadsdeel moet het marktgedeelte van de Ten Katestraat mooier en veiliger worden.

Bewoners, marktkooplui, ondernemers en winkeliers worden middels een klankboordgroep bij het ontwerp betrokken.

Het stadsdeel is naast het herinrichten van de straat ook van plan om de kwaliteit van de markt en de afvalinzameling te verbeteren. Daarnaast zou er een lichtkunstwerk in de straat moeten komen.

De herinrichting staat voorlopig gepland voor februari/maart van 2015. De marktkooplui hebben vanwege een risico op vorst in die periode, gevraagd om uitstel tot september/oktober van 2015 te onderzoeken. Dit wordt momenteel nog onderzocht. De markt komt tijdens de uitvoering tijdelijk op een andere -nog te bepalen- locatie in de buurt.

Op woensdag 14 mei en donderdag 15 mei 2014 vinden er twee informatieavonden plaats .

 

11 Jan 2012

media xl 1071300

Stadsdeel West gaat samen met de marktkooplieden plannen maken om de zieltogende warenmarkt nieuw leven in te blazen.

Dit is de uitkomst van de bespreking van het plan Samen naar betere markten in West in de stadsdeelraad. Onderdelen van het plan zijn het verminderen van de tientallen groente- en fruitkramen en het vergroten van de diversiteit door het gunnen van plaatsen aan kooplieden die daar volgens het gehanteerde wachtlijstsysteem nog geen recht op hebben.

Het stadsdeel wil ook met de marktkooplieden spreken over het afstoten van taken.